Setaria pumila siewka

rozwój włośnicy sinej
na stronie — opis · znaleziska