fot. 110130-6559_v3A — copyright © by Marek Snowarski
normalna|| stereopara || wąska3D anaglifjak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Plantago major (babka zwyczajna)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

nasiona
2010 copyright © by Marek Snowarski