fot. 110130-6560_v4 — copyright © by Marek Snowarski
|| stereopara || wąska3D anaglifjak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Plantago major (babka zwyczajna)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

nasion w torebce przeciętnie 4-14, mają średnio 1.2-1.8 mm długości
2010 copyright © by Marek Snowarski