znalezisko 20101112.2.10 - Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny) · Wrocław · (leg. det. Marek Snowarski)
teren ruderalny
101112-5544
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
pokrój
101112-5544_v2
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
pokrój
101112-5546
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
liście
101112-5546_v2
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
liście
101112-5547
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
liście
101112-5563
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
fragment
101112-5564
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
fragment
101112-5589_v3
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
liść · 3D||
101112-5591_v3
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
liść · 3D||
101112-5593
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce
101112-5595_v3
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce
101112-5595_v4
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce · ||3D