fot. 101112-5589_v3 (783×588) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 101112-2 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

liść; 12.11.2010, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski