fot. 110629-1761_v3 (312×736) — copyright © by Marek Snowarski
kłoski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Apera spica-venti (miotła zbożowa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.06.2011, Wrocław, ul. Wojska Polskiego
copyright © by Marek Snowarski