fot. 110629-1765_v2 (877×2231) — copyright © by Marek Snowarski
kłoski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 10.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Apera spica-venti (miotła zbożowa)

on This page when logged in
you will see 10.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.06.2011, Wrocław, ul. Wojska Polskiego
copyright © by Marek Snowarski