fot. 110818-5538_v3A (756×568) — copyright © by Marek Snowarski
kwiat
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Berula erecta (potocznik wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.08.2011, Dolina Bystrzycy k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski