fot. 110818-5538_v4S — copyright © by Marek Snowarski
normalna3D anaglif|| stereopara || wąskajak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Berula erecta (potocznik wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 1.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat
18.08.2011, Dolina Bystrzycy k. Wrocławia · copyright © by Marek Snowarski