fot. bl-f176-triticum-aestivum1 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Triticum aestivum

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kiełkujące ziarniaki, korzenie nasienne
03.10.2001 copyright © by Barbara Łotocka