fot. jkr-2013-PICT0009c_LA (478×882) — copyright © by Jerzy Kruk
"miganie stereoparą" daje mierny efekt 3D; zaletą jest, że nie wymaga nauki lepszej metody i (zwykle) umożliwia doświadczenie głębi osobom z dysfunkcją widzenia obuocznego
Prezentacja stereopary "miganiem" jest dostępna po zalogowaniu.

na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex depressa ssp. transsilvanica (turzyca siedmiogrodzka)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

23.06.2013, Świnna Poręba
copyright © by Jerzy Kruk