fot. kswit-059 (3001×2009) — copyright © by Konrad Świtalski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 11.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex davalliana (turzyca Davalla)

on This page when logged in
you will see 11.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.04.2012, Poj. Krzywińskie
copyright © by Konrad Świtalski
« turzyce z pojedynczym kłosem

« Carex davalliana (turzyca Davalla)