fot. kswit-069 (2687×640) — copyright © by Konrad Świtalski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bromus racemosus (stokłosa groniasta)

on This page when logged in
you will see 8.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

11.06.2013
copyright © by Konrad Świtalski

« Bromus racemosus (stokłosa groniasta)