fot. kswit-069 (884×221) — copyright © by Konrad Świtalski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bromus racemosus (stokłosa groniasta)
11.06.2013
copyright © by Konrad Świtalski