fot. pk-Iris_arenaria_6_SZ_05.09 (1244×1033) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Iris arenaria

on This page when logged in
you will see 4.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2009, Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski

« Iris arenaria