takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris arenaria Waldst. et Kit.

Iris arenaria
05.2009, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090500.43.pk - Iris arenaria; Szczeglacin
090500-43
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1