takson uprawiany [24]

Iris germanica L. ssp. germanica var. florentina Dykes

kosaciec florentyński
Iris germanica ssp. germanica var. florentina (kosaciec florentyński)
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Iris germanica ssp. germanica var. florentina (kosaciec florentyński)
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.44.js - Iris germanica ssp. germanica var. florentina (kosaciec florentyński); OB Uniw. Wrocławskiego
120519-44
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2