takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris arenaria Waldst. et Kit. var. borzaeana (Prodán) Soó

Iris arenaria var. borzaeana
05.2011, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110500.13.pk - Iris arenaria var. borzaeana; Szczeglacin
110500-13
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1