fot. pkob-Od_lewej_Carex_ligerica_C._pseudobrizoides_C._arenaria (1226×1275) — copyright © by Piotr Kobierski
od lewej turzyca loarska (Carex ligerica), turzyca Reichenbacha (Carex pseudo-brizoides), turzyca piaskowa (Carex arenaria) - porównanie trzech gatunków turzyc z sekcji Ammoglochin
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex ligerica (turzyca loarska)

on This page when logged in
you will see 5.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.04.2014, Obniżenie Nowosolskie
copyright © by Piotr Kobierski
« Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)

« Carex arenaria (turzyca piaskowa)

« turzyce o kłosach podobnych i trzech znamionach

« Carex ligerica (turzyca loarska)