fot. SM-20090617-5-Bromus_carinatus-02 (825×264) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090617-5
kłosek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
17.06.2009, Równina Torzymska, Rzepin
copyright © by Michał Smoczyk