(zespół) Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis) Kobendza 1930

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)

Agrostis vinealis (mietlica piaskowa)
+ ChAll.  

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)

Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Corynephorion canescentis (śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe)

Spergula morisonii (sporek wiosenny)
Spergula pentandra (sporek pięciopręcikowy)[?]
Teesdalea nudicaulis (chroszcz nagołodygowy)
Cephaloziella divaricata ([wątrobowiec])
Cladonia cervicornis ssp. verticillata ([porost])
Cladonia coccifera ([porost])
Cladonia floerkeana ([porost])
Cladonia macilenta ([porost])
Cladonia mitis ([porost])
Cladonia pleurota ([porost])
Cladonia uncialis ([porost])
Cetraria aculeata ([porost])
Cetraria muricata ([porost])
Stereocaulon condensatum ([porost])
Stereocaulon incrustatum ([porost])
Stereocaulon tomentosum ([porost])
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Cerastium semidecandrum (rogownica pięciopręcikowa)
Scleranthus perennis (czerwiec trwały)
Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]
Potentilla collina agg. (pięciornik pagórkowy agg.)[fo.]
Sedum acre (rozchodnik ostry)
Sedum sexangulare (rozchodnik sześciorzędowy)[?]
Trifolium campestre (koniczyna różnoogonkowa)
Trifolium arvense (koniczyna polna)
Myosotis ramosissima (niezapominajka pagórkowa)
Veronica dillenii (przetacznik Dillena)
Thymus serpyllum (macierzanka piaskowa)
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Helichrysum arenarium (kocanki piaskowe)
Filago minima (nicennica drobna)
Carex ligerica (turzyca loarska)[?]
Agrostis vinealis (mietlica piaskowa)
Corynephorus canescens (szczotlicha siwa)
Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza (agg.))[fo.]
Cladonia foliacea ([porost])
Cladonia furcata ([porost])[var. palamaea]
Polytrichum piliferum (płonnik włosisty [mech])
Ceratodon purpureus (zęboróg czerwonawy [mech])
Cladonia subulata (chrobotek rogokształtny)
Niphotrichum canescens (szroniak siwy [mech])
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Agrostietum_coarctatae_(vinealis).htm"> Agrostietum coarctatae (vinealis) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>