(zespół) Ass.Cardario drabae-Agropyretum repentis Müller et Görs 1969

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cardario drabae-Agropyretum repentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Cardario drabae-Agropyretum repentis

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Cardario drabae-Agropyretum repentis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Cardario drabae-Agropyretum repentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Convolvulo-Agropyrion repentis — ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Agropyretalia intermedio-repentis — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Agropyretea intermedio-repentis (półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie głównie z udziałem roślin kłączowych i rozłogowych, zdominowane przez perz)

+ przechodzące z ChAss.