(zespół) Ass.Diplotaxi tenuifoliae-Agropyretum repentis (Phil. 1967) Müller et Görs 1969

Chondrillo junceae-Agropyretum Phil. in Oberd. et all. 1967 n.n.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Diplotaxi tenuifoliae-Agropyretum repentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Diplotaxi tenuifoliae-Agropyretum repentis

Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
Chondrilla juncea (chondrilla sztywna)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Diplotaxi tenuifoliae-Agropyretum repentis

Saponaria officinalis (mydlnica lekarska)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Diplotaxi tenuifoliae-Agropyretum repentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Convolvulo-Agropyrion repentis — ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Agropyretalia intermedio-repentis — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Agropyretea intermedio-repentis (półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie głównie z udziałem roślin kłączowych i rozłogowych, zdominowane przez perz)

Cerastium arvense (rogownica polna)
Convolvulus arvensis (powój polny)
Elymus repens (perz właściwy)
Elymus hispidus (perz siny)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Poa angustifolia (wiechlina wąskolistna)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
+ przechodzące z ChAss.  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Diplotaxi_tenuifoliae-Agropyretum_repentis.htm"> Diplotaxi tenuifoliae-Agropyretum repentis - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>