(zespół) Ass.Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae (Kreh 1945) Géhu et Lerig 1957

zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]