efemerofit [24][234]

Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze

kłosowiec pokrzywolistny
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa