takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla cymatophylla Juz.

przywrotnik falistolistny
na stronie — występowanie