takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla heptagona Juz.

przywrotnik siedmiokątny
na stronie — występowanie