takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla incisa Buser

przywrotnik wcięty
na stronie — występowanie