takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla sarmatica Juz.

przywrotnik sarmacki
na stronie — występowanie