takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Allium heldreichii Boiss.

Allium heldreichii
15.06.2008, OB PAN (Powsin); copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080600.9.pk - Allium heldreichii; OB PAN (Powsin)
080600-9
leg. Paweł Kalinowski
/OB PAN (Powsin)/ #1