efemerofit [24][234]

Amaranthus bouchonii Thell.

szarłat Bouchona

cechy charakterystyczne

Odróżnia się od szarłatu prostego (Amaranthus powellii) w zasadzie tylko (prawie) niepękającym owocem. Przypuszcza się że jest albo jego mutantem albo jest to wpływ przymieszki genów od innego gatunku.

występowanie

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: południe Ameryki Północnej i północ Ameryki Południowej [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych