takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Antennaria tomentosa

ukwap kutnerowaty
na stronie — wymagania i uprawa