atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Arum elongatum Stev. [🔉a·rum *]

Arum Arum Arum ArumArumobrazki włoskie (Arum italicum)Arum creticum
Arum elongatum
13.05.2017, OB Uniwersytetu Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Arum elongatum

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170513.46.js - Arum elongatum; OB Uniwersytetu Wrocławskiego
170513-46
leg. Jacek Soboń
/OB Uniwersytetu Wrocławskiego/ #2