takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Aster speciosus Hornem.

aster płożący
aster jesienny
Aster speciosus (aster płożący)
2018.10.18; 2014, Wleń; copyright © by Jacek Soboń
Aster speciosus (aster płożący)
2014.07.26
Aster speciosus (aster płożący)
2014.10.20
Aster speciosus (aster płożący)
2014.10.20

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140000.8.js - Aster speciosus (aster płożący); Wleń
140000-8
leg. Jacek Soboń
/Wleń/
/cv. Connecticut/ #4