takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Ballota nigra L. ssp. foetida Hayek

mierznica czarna cuchnąca
Ballota foetida Lam. · Ballota nigra (Lam.) Asch. et Graebn. ssp. foetida Hayek