takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Ballota nigra L. ssp. nigra

mierznica czarna typowa