takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Barbarea stricta Andrz.

gorczycznik prosty
na stronie — występowanie