takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Berkheya cirsifolia Roessler.

Berkheya cirsifolia
06.2019, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Berkheya cirsifolia
Berkheya cirsifolia
Berkheya cirsifolia
Berkheya cirsifolia

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190600.2.jmak - Berkheya cirsifolia; Niemcy
190600-2
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #8