Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch et Schimp.

prątnik okrągłolistny

uwagi

W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej; obecnie nie jest na liście gatunków chronionych.