Bryum weigelii Spreng.

prątnik zbiegający

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.85 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.