Bryum schleicheri Lam. et DC.

prątnik źródliskowy [mech]
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw