takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Caltha palustris L. ssp. radicans (T.F. Forst.) Syme

knieć błotna płożąca
Caltha palustris L. ssp. procumbens (Beck) Neumayer
na stronie — cechy charakterystyczne

cechy charakterystyczne

Przynajmniej część łodyg pokładających się i zakorzeniających się (zwykle po kwitnieniu) w węzłach.

space

Dojrzałe mieszki esowato wygięte, zwykle (3)4-5(6) mm szerokości; w górze nagle zwężone, z dzióbkiem ok. 1.5 mm długości.

space