takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
· Czerwona Księga — DD–stopień zagrożenia trudny do określenia

Campanula cervicaria L.

dzwonek szczeciniasty
na stronie — występowanie