takson uprawiany [24]

Campanula pyramidalis Gilb.

dzwonek piramidalny
na stronie — wymagania i uprawa