takson uprawiany [24]

Campanula pyramidalis Gilb.

dzwonek piramidalny
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · wysokość do 200 cm