takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek ssp. halleri