takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek ssp. ovirensis (Wulfen) Hegi et E. Schmid in Hegi

Cardaminopsis ovirensis (Wulf.) Thell. ex Jáv.
na stronie — znaleziska