takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Centaurea ×psammogena Gugler

Centaurea diffusa × stoebe
na stronie — występowanie · znaleziska