takson uprawiany [24]

Crambe cordifolia Steven

modrak sercolistny
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Uprawiana okazała bylina ozdobna. Pochodzi ze stepowych terenów przedkaukazia.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 120-180 cm · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · pełne słońce · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·