takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cuscuta lupuliformis Krock.

kanianka wielka
Monogynella lupuliformis (Krock.) Hadač et Chrtek
na stronie — występowanie · znaleziska