efemerofit [24][234]

Cuscuta gronovii Willd. ex Schult. in Roem. et Schult.

kanianka amerykańska
na stronie — występowanie

występowanie

Bardzo rzadka. Zarośla nadrzeczne, na wierzbach, astrach.

Roślina jednoroczna.Pasożyt.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych